Move

posted on 03 Oct 2014 00:21 by sakuranbo
now move to
- Secret Garden fan page (4 group)
 
- Infinity Sky fan page (under construction)

Ib V1.04

posted on 23 Mar 2013 14:13 by sakuranbo in ETC
ดีค่า 
กลับมาอีกครั้งสำหรับเกม Ib ที่โคริซังพัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่น 1.04 
ซึ่งเพิ่มฉากจบมาอีก 2 แบบ 
ซึ่งก็คือ Welcome to the World of Guertena และ A Painting's Demise 
นอกจากนี้ยังเพิ่ม stage และ บทสนทนาเข้าไปอีกด้วย
 
Download Jp ver. http://kouri.kuchinawa.com/
 
 
*เงื่อนไขในการจบ Ending แต่ละแบบเปลี่ยนไปเล็กน้อยจาก v1.02 
**เงื่อนไขในการเข้าถึง stage ใหม่ ต้องเล่นให้จบอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็คือ 
- ห้องเล่นซ่อนหา ตัวก้างปลาสุ่มที่อยู่
- ห้องตุ๊กตา สุ่มกุญแจ 
- การเปิดเจอภาพอีบห้อยหัวในห้องซ่อนหาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจบบางรูท
- การเปิดเจอข้อความ Hanged Garry เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจบบางรูท
 
ฉากที่ภาพเอากุหลาบของแกร์รี่ไปทายดอกไม้ 
พอเดินเข้าไปใกล้ คุณเธอจ้องกลับด้วยล่ะ 
 
 
ภาพที่เพิ่มเข้ามา
 
 
ทางเข้าสู่สเตจใหม่
แนะนำว่าควรพกแกร์รี่ไปด้วย lol  
 
 
ที่นี่ที่ไหน หนูกลัวววว
 
 
ห้องใหม่
 
 
 
ว่าแต่ใครเล่นแล้วเจอเจอบทสนทนานี้แล้วตอบ I dunno บอก จขบ.ทีสิ ว่าแกร์รี่ตอบอะไร 
พอดีแรนด้อมอีกที่ไม่เจอแล้ว